Quick Links

Industries/ Business/ Trade Info

Educate in Jalgaon

Schools in Jalgaon


Welcome Tourist!

Around Web:

Ajanta Caves

Ellora Caves

यत्र-तत्र मराठी लॆखमाला

Jalgaon Shop

City Helplines

Emergency Info

Jalgaon's complete reference - EJalgaon.com

Loading

Movies in Jalgaon Cinema Theater/ Multiplex:

जळगाव (STD Code: 0257)
अशॊक 0257-2229655
मॅट्रॊ 0257-22251929823282439
राजकमल 0257-2229698
रिगल 9823282439
श्री नटवर मल्टीप्लेक्स
जळगाव
0257-2229662
आयनॉक्स, जळगाव
खान्दॆश सॆंट्रल
0257-2239191
भुसावळ (STD Code: 02582)
वसंत 02582-222569
चाळीसगाव
राज 02589-N/A
हंस थिएटर 02589-222506
पाचॊरा
प्रकाश 02596-2400069422258798
उल्हास N/A

सुचनाः
1) कॄपया सद्या सुरु असलेल्या चित्रपटाच्या माहिती साठी वरिल दुरध्वनी क्रमांकवर किंवा ऑनलाईन बुकिंग वेबसाईट वर संपर्क साधावे
2) जळगाव जिल्ह्यातील बहॊतांश चित्रपटगृह दर शुक्रवारी नविन चित्रपट प्रसारण सुरु करतात।
4) वरील सर्व माहिती आपल्या त्वरित सॊयी करिता उपल्बध करून दिलॆली आाहॆ, आपणास निवॆदन आहॆ कि चित्रपटला जाण्या अगॊदर सदर चित्रपट गॄहाशी संपर्क साधुन निश्चित करून घ्यावॆ।

News Archive
Feedback

About Us | Disclaimer | Privacy Policy | Contact us